Skót viermi vis, KOCSIS FRANCISKO: Párbeszéd a fordító státusáról. Az acélversezet (Poemul de oţel) részletek

skót viermi vis

Ennek dacára, e pokoli ritmusban, sikerül önnek egy idősíkot kihasítani, hogy nagy szenvedélyének, a fordításnak éljen. Odaadással és végsőkig vitt precizitással fordítja a román irodalmat, különösen a verset. Mondaná el, néhány mondatban, fordítóvá válásának történetét.

Ne gondolja, hogy az álszerénység beszél belőlem, egyszerűen nem érzem magam profinak. Ezért is van az, hogy bizonyos dolgokat nagy kedvvel végzek, közéjük tartozik a fordítás is.

Travent stb.

Valahogy innen eredeztethető kalandom a fordítással is. A kihívásokat szeretem tettekre váltani. Mozgósító számomra bármi, ami az első pillanatra lehetetlennek vagy nehezen elérhetőnek látszik. Az első fordítások azt jelentették számomra, skót viermi vis másnak a keresztrejtvény.

Egész egyszerűen kikapcsolódtam velük. Nem kellett saját ihletemet gyötörnöm, nyugodtan megpróbáltam olyan költőkhöz idomulni, akik valamilyen módon felkeltették az érdeklődésemet. Valahányszor szerzőként válságba kerültem, a fordításokhoz menekültem. A menedékemnek számított. Igaz, hogy olyankor az író lustálkodott bennem, de a fordításokkal megváltottam magam.

Она кивнула, и из ее глаз потекли слезы. - Договорились.

Idővel némi tapasztalat is ragadt rám. A román nyelvet választottam, mert anyanyelvem után ez volt számomra a legkönnyebben elsajátítható.

Hpv fertozes ferfiaknal HPV vírus felfedezése citológiai sejttani vizsgálat által maambukizi ya virusi vya ukimwi Hpv virus ferfiaknal kezelese, Rectal cancer where does it spread Hpv gyogyitasa ferfiaknal HPV és herpesz különbözősége cancer colon metastases Metode de predare Álltalános hpv gyogyitasa ferfiaknal módszerek a fogászatban és hpv virus tunetei ferfiaknal Semestrul II Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés Előadás, vetítés, megbeszélés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Observații 2.

Számos olyan magatartás, meggyőződés, sőt olykor elmélet is létezik a fordítás aktusával kapcsolatban, kezdve ama posztulátummal, miszerint minden fordítás ferdítés, vagyis árulás is traduttore tradittore s befejezve az ellenkező véglettel, amely szerint bármilyen szöveg lefordítható, amennyiben a Bibliát is sikerült úgy átültetni a nemzeti nyelvekre anélkül, hogy elveszett volna az eredeti rezonanciája és az üzenet szuggesztivitása, a lét rejtélye és az istenivel való titokzatos kapcsolat.

Valamennyi fordítónak megvan a maga "parancsolata", besorol valamilyen hagyományba. Ön milyen véleményen van és mely szempontokhoz igazodik? A fordító több-e közvetítőnél, tolmácsnál, két nyelv közötti teherhordónál? Alkotó munka-e az övé, vagy csak a szerző hangját közvetíti egy másik nyelven? Ez is műkedvelésem egyik jele, hogy zavartalanul gyakoroltam a fordítást, anélkül, skót viermi vis tudatában lettem volna valódi buktatóinak. Fordítóként semmiféle komplexusaim nem voltak.

III IV. Vorbe, vorbe, vorbe A vers az valami más? Poezia e altceva?

Egyetlen szempont, amihez váltig szeretnék ragaszkodni, hogy sose végezzek félmunkát, ne fuseráljak, s amit elkezdtem, azt fejezzem is be, ne adjam fel. Ezért aztán igen fontos számomra a "csábítás" pillanata.

Az a mozzanat, amikor egy szöveg megpróbál engem "elcsábítani". Jó hpv fej- és nyakrák link olvasom a román irodalmat egyazon hátsó gondolattal, s úgy ízlelgetem a különböző szövegeket, mintha máris esetleges fordítója lennék, s ezalatt szinte gépiesen teszem fel magamnak a kérdéseket: vajon le tudnám-e ezt fordítani?

A válaszoktól függően aztán eldől az illető szöveg sorsa is. Érdeklődött a "parancsolataimról". Az egész egyszerűen annyiból áll, hogy már kezdetből eldöntöm, a fordítás mely módszerét választom. Bizonyos esetekben, lelkiismeret furdalás nélkül megengedem magamnak a ferdítést is. Máskor igyekszem minél hűbben megfelelni.

skót viermi vis

A szövegtől és a pillanattól függ minden, de talán a szerző is befolyásol ebben. Bizonyos költők, irályukból kifolyólag valami megmagyarázhatatlan és kötelező tiszteletet ébresztenek, s arra kényszerítenek, hogy tökéletességre törekedjek. Mások sokkal hermetikusabbak, saját világukba és diskurzusukba zárkóznak, s alig hagynak valamennyi rést a közeledéshez.

KOCSIS FRANCISKO: Párbeszéd a fordító státusáról. Az acélversezet (Poemul de oţel) részletek

A tényleges, pillanatnyi adottságoknak megfelelően választom ki a megközelítés módját és formáját, amivel sikeresen túlélhetem a vállalt kalandot. Hogy mennyiben vagyunk mi, fordítók cipekedő hordárok vagy társzerzők a fordítás műveletében, rajtunk fordul meg. Amennyiben van némi írói vagy költői hajlandóságunk, nem érhetjük be a csak hasznos fordításokkal. Óhatatlanul újat alkotunk. A szerző hívatlan partnerévé válunk, s ahogyan az ő szövegét tiszteletben tartjuk, ugyanúgy tisztelnek majd bennünket is mint társalkotó fordítót.

HPV vírus felfedezése citológiai sejttani vizsgálat által maambukizi ya virusi vya ukimwi

Valahányszor a két nyelvet beszélők egy másik nyelven írt szöveget olvasnak, akaratlanul, a tudatuk mélyén nem teljesen tudattalanul megtörténik annak nyers átfordítása a domináns nyelvre.

Önnel megtörtént-e ez a fajta áttétel egy mű tanulmányozása közben? Előfordult, hogy jóval korábban lefordított szöveget ismét elővesz, és azt újraolvasva, anélkül, hogy a korábbi variánsra pillantana, mintha régi filmet nézne, újraértelmezve, újraérezve, skót viermi vis azt?

skót viermi vis

Szívesen elővenne egy művet, hogy egy más síkon újraélje az első benyomásokat és hangulatokat, az időközben szerzett tapasztalattal gazdagabban, egy árnyaltabb érzésvilágban? Vannak szövegek, amiket azonnal románul sajátítok el, anélkül, hogy magyarra tolmácsolására szükségem lenne.

skót viermi vis

Találkoztam viszont egy másik, sokkal gyakoribb és talán érdekesebb jelenséggel. Miközben román szöveget olvasok, az az érzésem, hogy bár bizonyos kifejezésekben, szavakban, fordulatokban nem vagyok biztos, csak hozzávetőlegesnek tűnnek, összefüggésében az egész érthető, világos, természetes. Jobban megértem románul, mint hogy kifejezhessem magyarul. A románul olvasás gyakorlása miatt mind gyakrabban gondolkozom románul, s az az érzésem támad, hogy bármikor skót viermi vis állok a fordításra, minden gond nélkül.

Ámde ahányszor neki is láttam az illető szövegeket átültetni, rá kellett jönnöm, hogy előzetes becslésem tulajdonképpen felületes, értelmező és csak pillanatnyi kapcsolatot jelentett a szöveggel, amelynek valódi jellegzetességei tulajdonképpen csak fordítás közben mutatkoztak meg igazán.

Dan Culcer ifjúkori verseiből fordítva, annak idején az volt a meggyőződésem, hogy amit az ember egyszer jól megcsinált, az évtizedek múltán is változatlanul érték marad.

Belátom, tévedtem. Nemrégiben újraolvastam e fordításaimat, s mindjárt rábukkantam néhány naivitásra és fordítói "dadogásra", amelyeket könnyen kiküszöbölhetnék, ha újrafordítanám a szövegeket.

Csakhogy - és erről akartam szólni - skót viermi vis sem találom az eredeti szövegeket, ilyen körülmények között pedig nem lenne tisztességes, hogy az eredeti hiányában csiszolgassak a fordításon, hiszen ezáltal esetleg még inkább eltávolodom az eredetitől. A könnyed könnyelműség, amivel valamikor a fordítói munkába belevágtam, ma a legtermészetesebb módon büntet: hosszú időn át elhanyagoltam, hogy a fordításokkal együtt megőrizzem az eredetit is - rosszabbik esetben annak egy másolatát - amely után dolgoztam, s ezzel magamat hoztam lehetetlen helyzetbe: képtelen vagyok az önkorrekcióra vagy hogy szövegellenőrzést lehessen végezni.

E balfogás nyomán azt a következtetést vontam le magamnak, hogy egy fordító számára a tolmácsolás önmagában csak félmunka, a másik felébe pedig beletartozik valamennyi kalandja tapintható nyomainak a megőrzése, hogy bármikor újra lehessen kezdeni, ha úgy hozza a sors.

Érdekességként megemlítem, hogy a nyolcvanas évekből származó újsággyűjteményekben tallózva, nemrég rábukkantam Mircea Florin Şandru általam fordított verscsokrára. Eszembe jutott akkor, hogy tulajdonképpen a Kriterion könyvkiadónál ban megjelent, A nagy teremben című, általam válogatott és tolmácsolt verseskötetének megjelenését akartam e versekkel jelezni.

Mivel szerettem volna, ha az olvasó kiadatlan verseket kap ráadásnak, Şandru felajánlotta ezt a friss csokrot, amelyben szerepelt egy Fekete méz Miere neagră című vers is.

A csokor meg is jelent, aztán az kis papilloma a torokban megfeledkeztem. A cím azonnal megtetszett nekem, anélkül, hogy emlékeztem volna: egy hasonló című vers már járt a kezemben, sőt le is fordítottam. Lapozgattam a kötetet, érdeklődve keresve a tartalomjegyzékben az illető darabot, de hiába, könyvben egy szó sem esett mézről!

Kíváncsi lettem s magyarázatot kértem a szerzőtől, aki egyszerű választ adott: az illető verset nem vette skót viermi vis a kötetbe, csak a címét használta fel, mert "jól hangzott".

Kérésemre akkor elküldte a vers szövegét is, amit azon nyomban le is fordítottam közben az is kiderült, hogy ráadásul másodízbenfölötte gyanús gyorsasággal. Még akkor sem tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen egy újrafordítással állok szemben, a rádöbbenés végén következett be, a csíkszeredai könyvtár csendjében Így aztán ma már ugyanannak a versnek két variánsa fekszik előttem.

Nyugodtan újrafordításnak nevezhetem, de nem a tudatos újrázás értelmében, s a lehetséges kérdésre, hogy melyik a sikerültebb, egyetlen válaszom van: mindkettő az én törvénytelen gyerekem Ráadásul, ellentételezésként, olykor a mérleg nyelve a sebezhetőbb fél oldalára billen.

skót viermi vis

A két változat közül, ha választanom kellene, a második a szebb, a meggyőzőbb, akárha egy enyhén bepárásodott tükörben tündökölne, a másik élesen, valamennyi vonásával tükröződik, amelyek között vannak olyanok is, melyek kissé megbontják az egész összhangját, a hűség bizonyítékaként.

Ha már itt tartunk, melyek azok a nehézségek, amikkel egy fordító szembesül, először, amikor kézbe veszi magát a szöveget, és döntést hoz az átültetés milyenségében, majd másodszor, amikor a hasznosításról, a közlésről, az olvasó felé közvetítésről és ennek megkönnyítéséről van szó?

Rátalál-e a haszonélvezőre, avagy erre irányuló erőfeszítései meddők maradnak? Melyek a befogadás jelzései és ezek mennyire nevezhetők ösztönzőeknek?

Virusul Papiloma Uman (HPV) - cauze, simptome, tratament tâmplă de tâmplă

Gondolom, ez természetes dolog. Ugyanakkor, egy belső hang valahonnan arra biztat, hogy ne legyek mohó és türelmetlen, amikor sikerről van szó. Mind a két oldal tanácsára figyelve fokozatosan hozzászoktam, hogy saját magamat értékeljem, és amikor valóban meg vagyok győződve a siker esélyéről, a többivel ne törődjek. Attól tartva, nehogy másként ítéljenek meg, mint ahogy azt én elképzelem, előszeretettel lettem saját magam kritikusa.

Kissé gőgösen hangzik, ugye? És mégis, ez a "ravaszkodás", amely édestestvére az önámításnak, ma is képes elegendő erőt adni ahhoz, hogy kettéválasszak két teljesen különböző dolgot: az alkotó munkát, illetve ennek a menedzselését. Így aztán már semmi szükségem kiadóra ahhoz, hogy elképzelhessem, miként mutat majd az a mű, amin éppen dolgozom.

A megírt, elvégzett munkák könyvekként élnek bennem. Nem esek kétségbe a jövő miatt. Tudom, hogy egy elvégzett munka, bármi is legyen, egy étel vagy egy fordítás - csak alkotás legyen - végtére akkor skót viermi vis hasznot jelent, ha csőd szaga van. Egyáltalán nem érzem jól magam, ha valaki más szabja meg, skót viermi vis kell tennem. Alkatilag kedvelem a fegyelmet, de jobb, ha a saját magam ura vagyok. Életemben, újságírói és írói pályámon ellenkezés nélkül annyi kompromisszumra kényszerültem, olyan megalázó és fölösleges utasításokban volt részem, hogy egész egyszerűen nem akarom, hogy továbbra is az orromnál fogva vezessenek.

Fontos információk